Individueel coachingstraject​

Een individueel coachingstraject is voor ieder kind anders. Het kind geeft aan waar het tegen aan loopt, maar ook wat zijn hartewens is. Samen kijken we hoe we aan deze hartewens kunnen werken. We gebruiken verschillende werkvormen, spellen, verhalen, creativiteit, en uitstapjes in de natuur. Voor ieder kind zoeken we een passende vorm om ontdekte talenten en levenslessen te verbeelden en daarmee blijvend zichtbaar te maken. De coachingsmomenten vinden thuis plaats of in onze praktijk in Nijmegen. Is dit niet passend, dan bespreken we samen een alternatieve locatie. Ieder coachingstraject bestaat uit drie fasen.

1. Ontmoetingsgesprek met de ouder(s) en het kind

In dit gesprek nemen we de tijd voor jullie verhaal, de reden van aanmelding, de gezins- en schoolsituatie, de ontwikkeling en het karakter van jullie kind. We formuleren samen een startvraag. Ook kijken we samen of het klikt, en hoe jullie graag verder willen. Als ouder(s) kun je er zelf voor kiezen of het eerste gesprek zonder of juist met je kind plaats vindt. 

2. Coachingsmomenten

In de tweede ontmoeting staat kennismaking tussen kind en ons als coach centraal. Voor het kind is het belangrijk om zich veilig en vertrouwd te gaan voelen. Samen onderzoeken we wat de talenten van het kind zijn, en wat en wie belangrijk zijn voor dit kind. Gaandeweg, komt de levensvraag waar een kind tegenaan loopt aan de orde, maar dit is niet ons startpunt: dat is het kind en zijn schatten. Soms nodigen we samen met het kind mensen uit het netwerk uit om langs te komen. Zij kunnen een waardevolle versterking bieden. Soms is de vraag van een kind heel anders, dan die waar ouders mee binnen komen, daar houden we onze oren en ogen graag voor open.

In de regel zijn 3-5 coachmomenten voldoende om daarna zelfstandig verder te groeien.

Zeker bij een wat langer traject kan het fijn zijn om tussendoor een evaluatiemoment in te plannen.

3. Afsluiting

Samen met de ouder(s) en het kind sluiten we het traject op een passende manier af. We staan stil bij de gemaakte reis, de ontdekkingen en de wijze waarop je kunt blijven bouwen op deze schatten, ontdekte talenten, veerkracht en plezier.

© 2019 de verdieping voor kinderen

KvK 73653802