Blij met mij! – Els Pronk & Elke Busschots

Een praktische en inspirerend boek voor ouders en opvoeders. Het laat je op een andere manier naar het gedrag van je kind kijken. Het biedt handvatten om je kind te waarderen om wie hij of zij is.

En het gaat over wezenlijke vragen in de opvoeding:

  • hoe help ik mijn kind om veerkrachtig te zijn?
  • wat zijn de talenten van mijn kind?
  • hoe ben ik een voorbeeld voor mijn kind?
  • wat valt er te ontdekken áchter het gedrag van mijn kind?

Is er dan niemand boos? – Toon Tellegen

Iedereen is wel eens boos. Ronduit chagerijnig, woedend of stilletjes kokend. De dieren in het bos van Toon Tellegen weten er alles van. Oneindig kwaad is de klipdas op de zon: ‘Niet ondergaan! Niet doen! Wil je dat wel eens laten! Ik waarschuw je!’ roept hij elke avond. De olifant is boos op zichzelf, omdat hij steeds in bomen klimt en er weer uitvalt. En de spitsmuis, die de eekhoorn blijft uitdagen en tergen zodat ie maar boos op ‘m wordt.

Een boek vol aanknopingspunten om de boosheid op te klaren, te bespreken, uit leggen, of er lekker om te lachen samen.

Ik had je nog zoveel willen zeggen – Martine van Nieuwenhuyzen

Martine van Nieuwenhuyzen heeft een prachtig prentenboek gemaakt over het gemis van je maatje bij overlijden. De vragen van Das, die zijn vriend zo mist en hem brieven blijft sturen om zijn vele vragen te stellen, zijn vragen waar vaak geen antwoord op is. Dat Das zijn brieven aan de wind en het water toevertrouwt is herkenbaar. Brieven kunnen troost geven, ook wanneer je ze symbolisch post. Zodra Das er aan toe is om zijn vragen te delen met anderen, door zijn brieven op te hangen, ontstaat er ruimte om zijn verdriet te delen. Van Nieuwenhuyzen geeft daar drie mooie voorbeelden van: de omstander die niet weet wat hij moet zeggen, de achterblijvers die herinneringen delen en ´meelijden´ en de praktische hulp. En dan ineens, is Maatje heel dichtbij. Een ontroerend boek, voor ouders en kinderen.

Plasman – Benjamin Leroy & Jaap Robben

Een boek om samen te lachen, dat gaat over onverwachte talenten. Over het verschil tussen hoe je vader of moeder je ziet en hoe de buitenwereld tegen jou aankijkt.