In de klas

1. In gesprek over verlies

Samen ruimte maken voor gesprek over rouw en verlies. We ondersteunen kinderen en leerkrachten om hun verhalen te delen. Het lesprogramma is preventief bedoeld omdat wij ervan overtuigd zijn dat het belangrijk is om over het leven te praten, over de leuke dingen, maar ook over de minder leuke dingen. Het programma kan ook ondersteuning bieden als er onverhoopt een kind, ouder of leerkracht overlijdt.

We wisselen serieuze gesprekken af met opdrachten en luchtige kletspraat. We gebruiken verhalen en gedichten om het gesprek op gang te brengen. 

2. Waarderen en leren van ieders talent

Aandacht voor identiteitsvorming staat centraal. Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? En hoe verhoudt zich dat tot de mensen om me heen? Waarderend kijken naar elkaar betekent onderzoeken wat leerlingen delen en vooral ook waarderen van ieders inbreng en verschillen. We maken gebruik van speelse werkvomen en creativiteit.

3. Ritueellab in de klas

Tijdens een ritueellab gaan we niet alleen in gesprek over levensvragen, maar geven we hier ook vorm aan samen met leerlingen en leerkrachten. Het kan gaan om het vormgeven aan afscheid maar ook om een dankbaarheidsceremonie of het symbolisch vormgeven van talenten.

 

 

Voor teams

1. Begeleiden van scholen bij rouw en verlies

Wij begeleiden scholen bij verlies. Het kan gaan om een sterfgeval dat heeft plaatsgevonden of nog gaat plaatsvinden binnen de school. De begeleiding kan bestaan uit het samen vormgeven van een afscheidsmoment of het ondersteunen van leerkrachten bij het bespreken van rouw en verlies in de klas. Ook kunnen we een op maat gemaakte lezing geven voor leerkrachten en ouders. De begeleiding stemmen we af op de verliessituatie in de school. We vinden het hierbij belangrijk ook samen na te denken over een passende vorm van nazorg,

2. Training oog voor levensovergangen

Kinderen ondergaan een aaneenschakeling van levensovergangen; geboorte van broertjes en zusjes, scheiding, overlijden, verhuizen, de overgang naar andere klas. Door oog te krijgen voor levensovergangen kun je meer (be)grip krijgen op de dynamiek in de klas. De training richt zich op het herkennen van levensovergangen en handvatten om dit met kinderen in de dagelijkse praktijk van de klas te markeren.

3. Training waarderend kijken op school

Een benadering van talent vanuit wie je bent als persoon, niet vanuit wat je goed “kunt”. Het gaat om datgene een kind ‘echt’ motiveert van binnenuit. Daar samen ruimte en vorm aan geven in de klas. In deze training leren leerkrachten de basisprincipes van waarderend kijken en oefenen met verschillende werkvormen die toepasbaar zijn in de klas. Een concreet vraagstuk vanuit school, bijvoorbeeld de invulling van leergesprekken op school of voorbereiding op studiekeuze, kan als uitgangspunt genomen worden.

Het lesprogramma of de begeleiding wordt op maat gemaakt; aangepast aan de leeftijd van de kinderen en vraag van de school. Neem voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden contact op info@deverdiepingvoorkinderen.nl

IMG-1572
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

© 2019 de verdieping voor kinderen

KvK 73653802