In de klas

1. In gesprek over verlies

Wij denken dat het belangrijk is om over het leven te praten, over de leuke dingen, maar ook over de minder leuke dingen. Wij hebben daarom een programma voor scholen ontwikkeld om met kinderen over verlies, missen en de dood in gesprek te gaan. In dit programma wisselen we serieuze gesprekken af met opdrachten en luchtige kletspraat. We stellen onszelf en de kinderen vragen, nemen hen serieus als gesprekspartners. We gebruiken verhalen en gedichten om het gesprek op gang te brengen.

2. Waarderen en leren van ieders talent

 Aandacht voor identiteitsvorming staat centraal. Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? En hoe verhoudt zich dat tot de mensen om me heen? Waarderend kijken naar elkaar betekent onderzoeken wat leerlingen delen en vooral ook waarderen van ieders inbreng en verschillen. We steken in op individuele en collectieve veerkracht. We maken gebruik van speelse werkvomen en creativiteit.

3. Ritueellab in de klas

In het ritueellab gaan we niet alleen in gesprek over levensvragen, maar geven we hier ook vorm aan samen met de leerlingen en leerkracht. Het kan gaan om een klassentotem, een dankbaarheidsceremonie of het vormgeven aan afscheid.

Voor teams

1. Begeleiden van scholen bij rouw en verlies

Samen ruimte maken voor gesprek over rouw en verlies. We ondersteunen leerkrachten en kinderen om hun verhaal te delen en vorm te geven aan verlies in de klas, met kinderen en ouders. Dit kan preventief, maar ook als er onverhoopt een kind, ouder of leerkracht overlijdt.

2. Training waarderend kijken op school

Een benadering van talent vanuit wie je bent als persoon, niet vanuit wat je goed “kunt”. Het gaat om datgene een kind ‘echt’ motiveert van binnenuit. Daar samen ruimte en vorm aan geven in de klas. In deze training leren leerkrachten de basisprincipes van waarderend kijken en oefenen met verschillende werkvormen die toepasbaar zijn in de klas. Een concreet vraagstuk vanuit school, bijvoorbeeld de invulling van leergesprekken op school of voorbereiding op studiekeuze, kan als uitgangspunt genomen worden.

3. Ritueellab voor leerkrachten

Kinderen ondergaan een aaneenschakeling van levensovergangen; geboorte van broertjes en zusjes, scheiding, overlijden, verhuizen, de overgang naar andere klas. Door oog te krijgen voor levensovergangen kun je meer (be)grip krijgen op de dynamiek in de klas. De training richt zich op het herkennen van levensovergangen en handvatten om dit met kinderen in de dagelijkse praktijk van de klas te markeren.

Het lesprogramma  of trainingsprogramma wordt op maat gemaakt; aangepast aan de leeftijd van de kinderen, vraag van de school en beschikbare tijd. Neem voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden contact op info@deverdiepingvoorkinderen.nl

IMG-1572
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

© 2019 de verdieping voor kinderen

KvK 73653802