Als je het gevoel hebt er samen niet uit te komen. Kindercoaching helpt je om de volgende stap te zetten.

We lopen allemaal tegen kwetsbaarheden en levenslessen aan: vaak komen we er zelf uit, soms niet. Dan kan het fijn zijn als er iemand met je mee loopt. Tijdelijk, zodat je het daarna weer zelf als gezin oppakt, met nieuwe energie.

Kinderen kunnen zelf aangeven dat ze zorgen of moeilijkheden ervaren. Maar niet alle kinderen praten even makkelijk over hun ervaringen en gevoelens. Dan zie je als ouder vaak wel veranderingen in het gedrag, zoals slaapproblemen, spanning, angst, verdriet, boosheid, ruzie op school of in het gezin, moeite hebben met vriendschappen. Als je het gevoel hebt er samen met je kind niet uit te komen, kan het prettig zijn om samen met een coach een volgende stap te zetten.

Onze manier van coachen

  • is toekomstgericht en kortdurend
  • biedt een luisterend oor en een onderzoekend hart
  • helpt bij het ontdekken en waarderen van jouw talenten en schatten
  • gebeurt door samen met kind, ouders en belangrijke naasten ruimte te scheppen voor het kind en dan naar nieuwe wegen te zoeken
  • helpt het kind om persoonlijke waarden, schatten en levenslessen te verbeelden
  • heeft oog voor het vormgeven aan overgangsmomenten in het leven van een kind; geboorte, afscheid, scheiden of verhuizen

 

De rol van ouders

Bij De Verdieping vinden we het belangrijk dat ouders zich verbinden aan het coachingstraject van hun kind. Een kind heeft zijn ouder(s) nodig om te groeien. We vragen van ouders om zich te verwonderen over en open te stellen voor de ‘schatten’ die hun kind tijdens het traject ontmoet. We starten en eindigen het traject samen, zowel bij een individueel coachingstraject als bij groepscoaching.

Kindercoaching is dus altijd ook een beetje oudercoaching.

Werken vanuit talent

We werken vanuit talent: we ontdekken samen wanneer het kind op zijn best is, wanneer het zich fijn voelt, waar het kind blij van wordt.  Talent is iets dat in je zit, dat ieder kind heeft. Bij de Verdieping hoeven kinderen niets anders dan zichzelf te zijn. We gaan samen op onderzoek en ervaren hoe we talenten kunnen versterken en kunnen inzetten bij vragen en moeilijkheden die kinderen in hun leven tegen komen.

 

 

individuele coaching

Een individueel coachingstraject is voor ieder kind anders. Het kind geeft aan waar het tegen aan loopt, maar ook wat zijn hartewens is. Samen kijken we hoe we aan deze hartewens kunnen werken. We gebruiken verschillende werkvormen, spellen, verhalen, creativiteit, en uitstapjes in de natuur. Ieder traject kent wel een aantal vaste stappen.

groepscoaching

Bij de Verdieping geloven we dat kinderen zelf de beste oplossingen vinden voor vragen en moeilijkheden in hun leven. Kinderen kunnen elkaar inspireren. Samen op ontdekkingstocht gaan is niet alleen leuk maar biedt kinderen bovenal de kans om hun talenten te laten zien en te oefenen in een kleine groep met leeftijdsgenoten.

talentontmoeting

Een eenmalige ontmoeting waarin we de talenten samen met het kind onderzoeken, in het licht zetten en waarderen. Uit ervaring weten we dat kinderen hiervan gaan stralen.

© 2019 de verdieping voor kinderen

KvK 73653802