Oudercoaching

Als ouder kan je ook behoefte hebben om zelf gecoacht te worden in het ouderschap en bij de opvoeding.

We bieden geen opvoedadvies, maar wel begeleiding om jou je eigen talenten, mogelijkheden en plezier in het ouderschap (opnieuw) te laten ervaren.

We betrekken ouders actief bij het coachingstraject van hun kind. Kindercoaching is dus ook altijd een beetje oudercoaching. Als je als ouder(s) de behoefte hebt om uitgebreider stil te staan bij je eigen rol in de opvoeding dan kun je er aanvullend voor kiezen om als ouder(s) gecoacht te worden in een eigen traject.

Oudercoaching kan ook als een los traject plaats vinden. Bijvoorbeeld als je kind erg jong is. Of als je vooral behoefte hebt om zelf gecoacht te worden bij vragen die je hebt over  je rol als ouder, zonder je kind hier actief bij te willen betrekken.

Bij oudercoaching volgen we in principe dezelfde stappen als bij een traject voor kindercoaching: ontmoeting, coachmomenten en afsluiting. Ook de tarieven zijn gelijk aan die bij een kindercoachtraject. Voor meer informatie of vragen kun je altijd vrijblijvend contact opnemen.

© 2019 de verdieping voor kinderen

KvK 73653802